Mapa Rebríček

12 hráčov na 1 účte

Vlastnosti
Názov kmeňa:12 hráčov na 1 účte
Tag:12hn1u
Počet členov:1
Body najlepších 35 hráčov36.718
Body celkom:36.718
Bodový priemer:36.718
Umiestnenie:30
Porazený nepriateľ: 1.063.368 (29.)
» Kmeňová zložka (externý odkaz)

Členovia kmeňa

Meno Miesto Bodov Celkové miesto Dediny
Dr.Krypthonus 1 36,718 222 4
Opis
12hn1u bol založený hráčom Dr.Krypthonus. S otázkami sa obráťte na Dr.Krypthonus.
Meniť tento text môže len Diplomat kmeňa.